Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

2 Job post opportunity At Ministry Of Water

2 Job post opportunity At Ministry Of Water
2 Job post opportunity At Ministry Of Water

2 Job post opportunity At Ministry Of Water

The Ministry of Water was established as an implementation of the Constitution of the United Republic of Tanzania Article 36 which gives the Honorable President of the State the power to to establish various Offices including Ministries. of Government.The Ministry of Water was established by the Constitution of the United Republic of Tanzania Article 36 and is responsible for water resources management and ensuring adequate supply to all water users in Tanzania. The Ministry administers water resource project under its

The Ministry of Water is performing its duties in a responsible manner domestic and foreign development plans and resolutions such as the National Vision Development (TDV 2025); Sustainable Development Goals (SDGs 2016 – 2030); Five Year National Development Plan; According to the guidelines, The goal is to ensure that people living in rural areas have access to basic services fresh water reaches more than 85 percent and more than 95 percent in urban areas by year 2025.

2 Job post opportunity At Ministry Of Water

POST FUNDI SANIFU MSAIDIZI MAJI II – 2 POST

EMPLOYER Ministry of Water and Irrigation

APPLICATION TIMELINE: 2022-06-08 2022-06-21

JOB SUMMARY NIL

2 Job post opportunity At Ministry Of Water
2 Job post opportunity At Ministry Of Water

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

i.Uchukuaji wa sampuli za maji na udongo kwa ajili ya upimaji;

ii.Kufanya matengenezo ya vifaa vya maabara ya kawaida na ya dharura yanapohitajika;

iii.Kufanya upimaji wa maji na udongo wa maeneo ya miradi na kuandaa maelekezo ya matibabu yanayohitajika;

iv.Kukusanyaji wa takwimu za hali ya maji na udongo zinazohitajika kwenye maeneo ya miradi;

v.Kufanya uchunguzi wa sampuli za maji safi na majitaka kwa kutumia vifaa maalum (specialized equipment) kama vile Atomic Absorption Spectrophotometer, Kjeldah na mashine nyinginezo;

vi.Kubaini viwango vya kiasi cha madawa yanayohitajika kwa kutibu na kusafisha maji (dosage);

vii.Kufanya uchunguzi wa madawa ya kutibu na kusafisha maji; na

viii.Kufanya kazi zingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi

QUALIFICATION AND EXPERIENCE

Kuajiriwa wenye Elimu ya Sekondari na waliofuzu Mafunzo ya cheti cha ufundi kwa mwaka mmoja katika fani ya ujenzi (Civil) kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali na wenye ujuzi wa kutumia kompyuta.

REMUNERATION TGS A/1

CLICK HERE TO APPLY