Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Lipa bili ya Maji kwa M-pesa, Artiel Money, Tigo Pesa

Lipa bila ya Maji kwa M-pesa, Artiel Money, Tigo Pesa

Lipa bili ya Maji kwa M-pesa, Artiel Money, Tigo Pesa,Jinsi ya kulipia bila ya Maji kwa M-pesa, Artiel Money, Tigo Pesa · Piga *150*60# · Chagua namba 4 (Lipa Bili) · Chagua namba 3 (Malipo ya Serikali).

KULIPIA BILI YA MAJI SHUWASA KWA M-PESA

 • Piga *150*00#
 • Chagua namba 4 (Lipia Bili)
 • Chagua namba 5 (Malipo ya Serikali)
 • Chagua namba 1 (Namba ya Malipo)
 • Ingiza Namba ya Malipo(99xxxxxxxxxx)
 • Weka kiasi
 • Weka namba ya siri
 • Thibitisha

KULIPIA BILI YA MAJI SHUWASA KWA TIGO-PESA

 • Piga *150*01#
 • Chagua namba 4 (Lipa Bili)
 • Chagua namba 5 (Malipo ya Serikali)
 • Ingiza Namba ya Malipo(99xxxxxxxxxx)
 • Weka kiasi
 • Weka namba ya siri
 • Thibitisha

KULIPIA BILI YA MAJI SHUWASA KWA AIRTEL MONEY

 • Piga *150*60#
 • Chagua namba 4 (Lipa Bili)
 • Chagua namba 3 (Malipo ya Serikali)
 • Ingiza Kiasi
 • Ingiza Namba ya Malipo(99xxxxxxxxxx)
 • Weka namba ya siri

KULIPIA BILI YA MAJI SHUWASA KWA HALOPESA

 • Piga *150*88#
 • Chagua namba 4 (Lipa Bili)
 • Chagua namba 7 (Malipo ya Serikali)
 • Ingiza Namba ya Malipo(99xxxxxxxxxx)
 • Weka kiasi
 • Weka namba ya siri
 • Thibitisha

KULIPA KWA BENKI ZA NBC, CRDB NA NMB

 • Jaza Fomu
 • Rudisha Fomu kwa Muhudumu wa Benki
 • Utapewa Stakabadhi ya Malipo

Tovuti Zinazohusiana

NEMC
KASHWASA
Bonde la Ziwa Viktoria
TOVUTI YA TAIF

Mawasiliano

Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Mjini Shinyanga
P.O. Box 298
info@shuwasa.or.tz
Simu: 028- 2762073
Nukushi: 028- 2763551